เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย

ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงเรียนดอนบอสโก (DON BOSCO SCHOOL) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก (DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE)