ประกาศผลสอบเข้า ปวช. รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการวันรับสมัคร ปวส. ปีการศึกษา 2564


รับสมัคร ปวส. วันที่ 18-21 พ.ค. 2564

สอบถามข้อมูลการสมัครได้ทาง line รับสมัครขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครหากสาขาช่างที่ท่านสมัครเต็มจำนวนรับแล้ว


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<


องค์การนักวิชาชีพ


อบรมบุคลากร