กำหนดการวันรับสมัคร ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2564


ปวช. รอบพิเศษ วันที่ 7-9,  19-23 เม.ย. 2564

ปวส. รอบปกติ วันที่ 7-9, 19-23, 26-30 เม.ย. 2564


ติดต่อสมัครที่ห้องธุรการโดยตรง เวลา 9.00 น.

ขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครหากสาขาช่างที่ท่านสมัครเต็มจำนวนรับแล้ว>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<


องค์การนักวิชาชีพ


อบรมบุคลากร