เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประดับ ปวช.

รอบโควตา (ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป)
สัมภาษณ์ 10,24 มกราคม 2565
ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์ 2565
มอบตัว 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

รอบปกติ

สัมภาษณ์ 16-17 มีนาคม 2565
สอบข้อเขียน 18 มีนาคม 2565
ประกาศผล 29 มีนาคม 2565
มอบตัว 4-5 เมษายน 2565


----------------------------------------


ระดับ ปวส.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 8 เมษายน 2565


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "ไลน์รับสมัคร" (QR code ตรงโปสเตอร์) หรือโทร 02 652 9625

 

 
องค์การนักวิชาชีพ


อบรมบุคลากร