สีประจำวิทยาลัย (Color of College)

" สีประจำวิทยาลัย "


color_don


สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความมั่นคงด้านจิตตารมณ์ของวิทยาลัยที่มุ่งช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจน กำพร้าหรือด้อยโอกาส
                         
                          มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี และจะยืนหยัดในจิตตารมณ์ตลอดไป

สีเหลือง  หมายถึง  นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นผู้ที่มีความร่าเริงสดใส เป็นเยาวชนที่มีพลังและมีคุณค่า