แอพระบบดูแลนักเรียน

 Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mis.application

 


กดติดตั้ง

 


IOS : https://itunes.apple.com/th/app/mparent-mis/id1294184090?l=th&mt=8

 

 

ตัวอย่างการใช้งานแอพ

 

 

 

ใส่ข้อมูลเข้าระบบ
รหัสโรงเรียน : DBS
เลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง : xxxxxxxx