รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2564


( อัพเดทล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2564 )( ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันสมัคร แล้วรับใบประวัติผู้สมัครสอบ ได้ในวันสมัคร/สัมภาษณ์ )

>>> คลิก เพื่อส่งข้อมูลประวัติ <<<กรณีที่สถานศึกษาเดิมไม่ได้ออกใบรับรองผลการเรียนให้
ให้ใช้สมุดพก (ปพ.6) ตัวจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด กรอกผลการเรียนในไฟล์ excel เพื่อคิดเกรดเฉลี่ยสะสม


>>> คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ (excel) คิดเกรดเฉลี่ยสะสม <<<