รับสมัครครู

 

รับสมัครครูผู้สอน 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับสมัครครูผู้สอน อัตราเงินเดือนป.ตรี 15,000 บาท ( ถ้ามีประสบการณ์สอนและมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ ) สวัสดิการมีค่าใบประกอบวิชาชีพ 800 บาท/เดือน มีโบนัส ( เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น.-16.00 น. ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. ครูกราฟิก

2. ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ครูคอมพิวเตอร์เขียนแบบ

4. ครูแนะแนว

5. ครูคณิตศาสตร์/วิทย์

6. ครูภาษาไทย

7. ครูล่ามภาษามือ

8. เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

9. ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

ผู้ประสานงาน อาจารย์ธีระ  กุลวิทย์  เบอร์โทรศัพท์ 081-822-8218 หรือ 02 - 652 – 9625 ต่อ ฝ่ายบุคลากร