วิทยาลัยปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 60 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 24 ต.ค. 60  


 

อบรมบุคลากร